MTÜ Eesti Vihmaussi Kasvatajate & Biohuumuse Tootjate Liit

Reg. nr 80364621

Kõmsi tee 17, Kõmsi küla, Hanila vald, Lääne maakond 90102

Telefon: Aimar Roomets 5037259

Pangakonto: SEB EE741010220228038226

Liikmeks astumise avaldus


MTÜ Eesti Vihmaussi Kasvatajate & Biohuumuse Tootjate Liit juhatusele


AVALDUS


Palun mind vastu võtta MTÜ Eesti Vihmaussi Kasvatajate & Biohuumuse Tootjate Liit liikmeks*


Ees- ja perekonnanimi.....................................................................................................

Ettevõte………………..………………………………………………………………..

Isikukood/reg.kood………..............................................................................................

Aadress ............................................................................................................................

Telefon ja e-post.........................................................................................……..............

* Ühingu liikmed kohustuvad maksma kord aastas liikmemaksu.

 Olen tutvunud MTÜ Eesti Vihmaussi Kasvatajate & Biohuumuse Tootjate Liit põhikirjaga ja nõustus täitma MTÜ tegevliikme õigusi ja kohustusi.Allkiri:  Kuupäev:

 MTÜ juhatuse otsus: