MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI VIHMAUSSI KASVATAJATE & BIOHUUMUSE TOOTJATE LIIT ASUTAMISLEPING


Asutamisleping on sõlmitud Kõmsil, 11. novembril 2013. aastal.


 1. MITTETULUNDUSÜHINGU NIMI, ASUKOHT, AADRESS JA EESMÄRK

  1. Asutatava mittetulundusühingu (edaspidi Liit) nimi on

Eesti Vihmaussi Kasvatajate & Biohuumuse Tootjate Liit.

  1. Liidu asukohaks on Hanila vald, Lääne maakond 90102,

Eesti aadressiga Kõmsi tee 17, Kõmsi küla, Hanila vald, Lääne maakond 90102.

  1. Liidu eesmärgiks on ühendada vihmausside kasvatamisest ja biohuumuse tootmisest huvitatud isikuid (sh füüsilisi ja juriidilisi) ning organisatsioone.


 1. ASUTAJAD

  1. Liidu asutajad on:

   1. K.Compos OÜ, registrikood 12428602, aadress Hanila vald, Lääne maakond 90102, keda esindab juhatuse liige Mardo Leiumaa;

   2. Õkomuld OÜ, registrikood 11680297, aadress Varbla vald, Pärnu maakond 88209, keda esindab juhatuse liige Veiko Alberg;

   3. Arno Peksar, isikukood 36104274718, elukoht Hanila vald, Lääne maakond 90122;

   4. Aime Koit, isikukood 47003204722, elukoht Ridala vald, Lääne maakond 90407;

   5. Liia Veek, isikukood 46305014716, elukoht Hanila vald, Lääne maakond 90101;

   6. Aimar Roomets, isikukood 35403214711, elukoht Hanila vald, Lääne maakond 90101;

   7. Ilmar Piilmann, isikukood 35905294726, elukoht Hanila vald, Lääne maakond 90101;

   8. Mari Ivask, isikukood 45111212758, elukoht Tartu linn 50416.


 1. ASUTAJATE KOHUSTUSED LIIDU SUHTES

  1. Asutajad kohustuvad tasuma kõik Liidu asutamiseks vajalikud kulud.


 1. LIIDU JUHATUS

  1. Asutajate tahtel on Liidu juhatuse liikmeteks:

   1. Arno Peksar, isikukood 36104274718, elukoht Hanila vald, Lääne maakond 90122;

   2. Veiko Alberg isikukood 37611224210, elukoht Varbla vald, Pärnu maakond 88209;

   3. Mardo Leiumaa, isikukood 36205144710,elukoht Hanila vald, Lääne maakond 90101;

   4. Aime Koit, isikukood 47003204722, elukoht Ridala vald, Lääne maakond 90407;

   5. Mari Ivask, isikukood 45111212758, elukoht Tartu linn 50416.


Asutajad kinnitavad asutamislepingu sõlmimisega mittetulundusühingu põhikirja, mis on lisatud asutamislepingule.

/allkirjastatud digitaalselt/

___________________


asutajad